Абонамент за извънгаранционна поддръжка на климатици

Абонамент за извънгаранционна поддръжка на климатици
Обхват на услугата:
Климатични системи с мощност до 24 000 ВTU от стенен, таванен, касетъчен и колонен тип.
Принцип на работа: 
1. Срещу сключен “Договор за абонаментна поддръжка” и платена годишна такса,Фирма,,РАДИ МОНТ ГРУП’’ ЕООД се задължава, по предварително съгласуван график с възложителя да извърши един годишен профилактичен преглед на климатици в обитаеми помещения с общо предназначение.В профилактичния преглед са включени следните основни и задължителни операции включени в цената на годишната абонаментна такса:
– Посещение на място от сервизния екип;
– Демонтаж въздушни филтри и почистване : измиване;
– Проверка чистотата на вътрешен топлообменник;
– Проверка целостта на електрически и тръбни връзки;
– Оглед и проверка чистотата на външен топлообменник;
 – Включване в режим на охлаждане и проверка на работните параметри на хладилната система
– Дозареждане с хладилен агент до 100гр.
– Попълване на индивидуален протокол за извършения преглед на всяка климатична система, като при нужда от ремонтни дейности се предлага количествена сметка (оферта) за отстраняването на повредите.
– Въвеждане в експлоатация и обучение на персонала.
– Допълнителни дейности по текущо сервизно обслужване на климатици за стенен монтаж, извършвани в зависимост от необходимостта за всяка различна машина и невключени в годишната абонаментна такса
Цените за частите са по договаряне за деня
2.При възникнала авария и заявка от възложителят , Фирма,,РАДИ МОНТ ГРУП’’ ЕООД се задължава в срок до 24 часа , да изпрати сервизна група, която на място установява причината и степента на аварията и предлага писмена оферта за ремонт, ангажирана със срок за изпълнение до 10 работни, която след одобрение се изпълнява със съответна гаранция.
За целите на договора се изготвя опис на климатиците за поддръжка, като се отбелязват: марка, модел, климатична мощност на охлаждане и отопление, експлоатационен срок до момента, предназначението на помещението .
Пакетните цени при договор за абонамент и поддръжка се определят от брой и вид на инсталираните климатици.
Транспорт извън рамките на гр.Монтана се заплаща 1.00лв на километър в една посока