ЗА НАС


Фирма  ,,МОНТ 13’’ ЕООД  е създадена през 2013г. със седалище и адрес на управление гр.Монтана, ул. “Камен Цанов” № 27
Фирма,,МОНТ 13’’ ЕООД  е специализирана в:
   – Доставка,продажба  и монтаж на климатична техника
   – Гаранционно и след гаранционно обслужване
   – Диагностика и ремонт на климатичната техника;
,,МОНТ 13’’ ЕООД  разполага със сервизна база в град Монтана,намираща се на ул.Индустриална №8 ( в двора на ТПК Септември )
,,МОНТ 13’’ ЕООД  има добре организирано сервизно обслужване и квалифицирани екипи, които осигуряват професионален монтаж и поддръжка на климатична техника,като е тясно специализирана в обслужването и сервизирането на всякакви модели и марки битови, и промишлени климатични системи.
,,МОНТ 13’’ ЕООД разполага с документ за извършване на дейности, свързани със сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи и проверка за херметичност. Документът е издаден от Българската браншова камара, на основание ПМС № 336 от 23.12.2008г. за „Контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой” и Наредба по прилагане на Регламент (ЕО) № 842 от 2006 г., относно някои флуорирани парникови газове.
В областта на климатизацията ,,МОНТ 13’’ ЕООД е дистрибутор на марките Aux , Carrier , ChigoaDaikin , Fujitsu , Fuji Electric , General Fujitsu , Gree , Hitachi . Kaisai , LG , Midea , Mitsubishi Electrik , Mitsubishi Heavy , Nippon , Sharp , Toshiba , Treo